https://regapp.ju.edu.jo/regapp/الطلبة الحاليون
  
https://eservices.ju.edu.jo/paraquery/الطلبة المستجدونالبكالوريوس
  
https://eservices.ju.edu.jo/paraquery/الخريجون
  
https://registration.ju.edu.jo/Pages/VocationalDiploma/DiplomaRules.aspxالطلبة المستجدونالدبلوم المهني
  
https://registration.ju.edu.jo/Lists/UniversityCalendar/All_Events_new.aspxالطلبة الحاليون
  
http://coursequery.ju.edu.jo/coursequery/الطلبة الحاليون
  
https://graduatedstudies.ju.edu.jo/ar/arabic/Admissions/Forms/All_Items.aspxالطلبة المستجدونالدراسات العليا
  
https://registration.ju.edu.jo/Pages/RegularProgramme/About_new.aspxالطلبة المستجدونالبكالوريوس
  
https://registration.ju.edu.jo/Documents/DiplomaFee.pdfالطلبة المستجدونالدبلوم المهني
  
/RegPages/VocationalDiploma/Diploma_StudyPlans_new.aspxالطلبة المستجدونالدبلوم المهني
  
الطلبة المستجدونالدبلوم المهني
  
https://registration.ju.edu.jo/Pages/MajorsAndFees_new.aspxالطلبة المستجدونالبكالوريوس
  
https://registration.ju.edu.jo/Pages/AcceptanceRules_new.aspxالطلبة المستجدونالبكالوريوس
  
https://registration.ju.edu.jo/Pages/ParallelProgram/PrllConditions_new.aspxالطلبة المستجدونالبكالوريوس
  
https://registration.ju.edu.jo/Pages/PrivateEducation_new.aspxالطلبة المستجدونالبكالوريوس
  
https://registration.ju.edu.jo/Pages/Transfer_new.aspxالطلبة المستجدونالبكالوريوس
  
https://registration.ju.edu.jo/Pages/UnivLeastAvg_new.aspxالطلبة المستجدونالبكالوريوس
  
https://registration.ju.edu.jo/Pages/LocalTransfer_new.aspxالطلبة الحاليون
  
http://prlladmission.ju.edu.jo/calcavr.aspxالطلبة الحاليون
  
https://registration.ju.edu.jo/UnitForms/Forms/All_Forms_new.aspxالطلبة الحاليون
  
https://registration.ju.edu.jo/Pages/Study_Plans_new.aspxالطلبة الحاليون
  
https://registration.ju.edu.jo/Lists/SpecDesc/All_Desc_new.aspxالطلبة الحاليون
  
https://registration.ju.edu.jo/CourseDescription/Forms/All_Description_new.aspxالطلبة الحاليون
  
https://registration.ju.edu.jo/Pages/ExtractDocuments_new.aspxالخريجون
  
https://registration.ju.edu.jo/Pages/CertificatesVerification_new.aspxالخريجون
  
https://registration.ju.edu.jo/Pages/Calendar1975_new.aspxالخريجون
  
https://registration.ju.edu.jo/Pages/GraduateDecision_new.aspxالخريجون